Sähköalan tarkastuspalvelut


Sähkötyön teettäjän (sähkölaitteiston haltijan) on hyvä muistaa, että kaikki sähköasennukset on tarkastettava ja lähes kaikista on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja. Poikkeuksen muodostavat aivan pienimmät asennukset, kuten yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvät muutostyöt. Tämän käytännössä kaikille töille tehtävän käyttöönottotarkastuksen suorittaa yleensä työn tekijä eli urakoitsija. Vaativammat sähköasennukset (sähkölaitteistot) on jaettu luokkiin 1-3 ja niille on tehtävä lisäksi varmennustarkastus. Asuinrakennuksia lukuunottamatta on edellisten lisäksi vielä tehtävä määräaikaistarkastuksia, jos pääsulakkeet tms. ovat suuremmat kuin 35 A.
Valtuutettuna tarkastajana yrityksessä toimii valtuutettu tarkastaja Juha Nurminen VTS 123. p. 0400 53 23 73. Sähköpalotutkinassa perustana auktorisoinnille on SÄHKÖPETO ® -kurssien (kaikki kolme tasoa) hyväksytty suorittaminen kokeineen.

  • Sähkölaitteistojen
  • varmennustarkastukset
  • määräaikaistarkastukset
  • sähköpalotutkinta
  • sähkön laadunmittaukset
  • lämpökamerakuvaukset
  • valvonta
  • rakennuttaminen