Konsultointi


  • Sähköjärjestelmien asennustyön rakennusaikaista valvontaa. Valvonta tapahtuu työmaakokouksiin osallistumalla, sekä niiden välisenä aikana erillisillä työmaakäynneillä.
  • Asiantuntijalausunnot
  • Liittymän arviointi
  • Tariffitarkastelut
  • Toimenpidearviot ja -ehdotukset